Aktuelt

I/S møde 2017: Mandag d 6 marts 2017 kl 17 hos EBO Consult, Arnold Nielsens Boulevard 60, Hvidovre

Udbytte for 2016 er overført til andelshaverne d 8 marts 2017:
Valbyhallen: 100 kr pr andel
Vigerslev:     500 kr pr andel

Valbyhallen (tidl. Njalsgade): 
ca halvdelen af solcellerne er blevet tilsluttet elnettet omkring d 1 februar 2013
Resten af solcellerne afventer udspil fra Københavns Ejendomme om fremtidig placering. 

Produktion 2016:

Valby Hallen har produceret ca 16500 kWh i 2016, hvilket er ca 2,6 % lavere end budgetteret..

Vigerslev har produceret ca 11400 kWh i 2016, hvilket er ca 8,9 % højere end budgetteret