Hvad er solceller?
Egnede tage
Demo-projekt
Billeder
 Vi leder altid efter egnede tage!!
Har du et tag, som vi kan bruge??

Det allermest effektive er at sætte elementer af solpaneler op på flade tage, som ikke rammes af nogen skygge. Det er endvidere den billigste installationsform og således den løsning, som Solcellelauget fortrinsvist arbejder med.

Et egnet tag må desuden være af en stærkere konstruktion, der kan bære en vis tyngde, og det må gerne være stort.

Vi har allieret os med teknikere, der vurderer tagenes anvendelighed til solcelleanlæg.

Ikke så velegnet i denne forbindelse: Facadebeklædning. Ved facadebeklædning er det sjældent at kunne undgå skyggevirkning, og derved nedsættes den mulige ydelse af strøm. Facadeanbragte solceller anvendes især inden for renovering og nybyggeri, og hvor forrentningens størrelse er af mindre betydning end det æstetiske udseende og det grønne image.

I denne forbindelse skal det understreges, at vi lægger vægt på en bygningsintegreret løsning, således at solcelleanlægget - hvis det overhovedet ses - indgår som et naturligt element af bygningen i arkitektonisk sammenhæng.

Det første spørgsmål, vi som regel får, er: Hvordan vil I placere solpanellerne på taget? Tager taget ikke skade af placeringen?

Vi vil selvfølgelig ikke ødelægge tagene, så derfor anvender vi en teknik, hvor solpanellerne placeres i krybber - konsoller - på tagene. I krybberne lægges kontravægt, så krybberne ikke kan bevæge sig i blæsevejr. Konsollerne vejer fra 57 kg til 103 kg. afhængigt af solpanellernes placering, herunder friktionskoefficienten mellem konsollen og taget. Nedenfor vises den type konsol, vi anvender.

Da konsollerne ikke har skarpe hjørner eller kanter, er det ikke nødvendigt at lægge et beskyttende materiale mellem taget og konsollen.
Konsollerne er lavet af genbrugsmaterialer, og der er tale om klorfri Poly-ethylen.